IVANKOVO projektIVANKOVO PROJEKT

Industrijska zona Ivankovo


OPIS PROJEKTA
Na lokaciji u Ivankovu smješteni su pogoni bivše drvne industrije.
Lokacija je smještena uz državnu cestu D46 koja povezuje Vinkovce i Đakovo.
Ukupna površina nove industrijske zone iznosi preko 48.000 m2.
Idejnim rješenjem urbanističkog rješenja predviđeno je korištenje zone kao višenamjenskog prostora za industrijske i javne komercijalne sadržaje.
Predviđena je izgradnja pogona industrijske hladnjače za voće i povrće koja bi služila potrebama poljoprivrednih proizvođača iz okolnog kraja, te izgradnja više pratećih sadržaja, uključujući benzinsku postaju koja bi se smjestila neposredno uz cestu D-46.
Ostatak slobodnog prostora zone predviđen je za javnu komercijalnu uporabu, s obzirom da je zbog raspoložive infrasturkture u zoni moguće smjestiti objekte različite namjene.